Teisminė mediacija suteiks galimybę susigrąžinti žyminį mokestį iki 75%!

Teisinės paslaugosTeisminiai ginčai bei procesų vykdymas reikalauja daugybės finansinių investicijų. Tokiose situacijose nesvarbu, ar laikysitės ginamosios pozicijos, ar kaip tik – pateiksite ieškinį – piniginių išlaidų sumos susidarys nemažos, pradedant nuo kanceliarinių sąnaudų, baigiant žyminiu mokesčiu, kuris įprastai sudaro trijų procentų sumą nuo visos ginčo objekto, ar ieškinio, vertės. Tais atvejais, kai laikomasi ginamosios pozicijos, teisminė mediacija galėtų būti naudinga, kadangi gavus ieškinį visuomet rizika yra didesnė, jog kitos teisminės pusės turimi argumentai, faktai bei surinkta informacija galėtų būti pateisinta, patvirtinta bei pilna apimtini priskaitytos nuobaudos.

Mediacija nėra populiari mūsų teisminėje sistemoje, kadangi dauguma žmonių yra linkę laikytis savo žodžio ir kovoti iki galo. Vis dėlto, jeigu ne visai pasitikite savo ginamąja pozicija, o be viso to ir baiminatės, jog dėl bylinėjimosi teks pakloti daugiau išlaidų, nei realiai galite sau leisti, ieškoti teisinio kompromiso ir supaprastinti ginčų procedūras – sprendimas, aktualus daugumai. Tokiu būdu mediacija ir galėtų būti pravarti bei naudinga, kadangi žmonėms būtų sudaromos laiko ir finansinių investicijų sąnaudas optimizuojančios procedūros, kurios, be viso to, daugumos teisininkų ir advokatų biurų grąžinamos iki 75%, turint omenyje privalomąjį žyminį mokestį ginčui vystyti.

Išskirtinė ši teisminė praktika ir tuo, kad mediacija suteikia galimybę ginčų metu visiškai išlaikyti vadovaujančią poziciją ir bet kuriuo metu žengti žingsnį į kairę, ar tai į dešinę. Teigiant teisminiais terminais, jūs visuomet išlaikysite teisę keisti teisminių ginčų sprendimus, eiga, o tuo pačiu ir rezultatus. Mediacija yra skirta tam, jog būtų galima surasti bendrą sprendimą, kompromisą tarp abiejų besibylinėjančių pusių, todėl kaip ir buvome užsiminę turinio viršuje, tokiu būdu skatinamas laiko ir finansinių investicijų resursų mažinimas. Anot internete pateikiamų informacinių šaltinių, tokių kaip pavyzdžiui http://www.medijuok.lt/teismine-mediacija/, viršuje pateikta informacija yra visiškai teisinga, itin dažnai pasitaikoma praktikoje, sprendžiant tiek iškilusias civilines, tiek administracines baudas. Vis dėlto, bet kuriuo atveju itin patartina komunikuoti su patikimu advokatu, kuris galėtų pasiūlyti sprendimą, kuris būtų ne vien tik parankiausias jums individualiai, tačiau taip pat ir leistų pasiekti šalutinius rezultatus – pavyzdžiui, išlaikyti pagarbius tarpusavio santykius su ginče dalyvaujančiu kitu asmeniu, nežvelgiant į ginčo situaciją ir ginčijamą objektą.

Mediacija yra tinkama teisinė priemonė daugybės bylų nagrinėjimo atžvilgiu. Komunikuokite su savo teisininkais bei advokatais ir ieškokite tinkamiausio sprendimo.

Palikite atsiliepimą