Kas geriau verslo pradžiai: investuotojų paieška ar kreditas?

Tiek kreditavimo, tiek investavimo sąvokos – ganėtinai daugiareikšmės ir labai plačiai vartojamos įvairiuose ekonomikos sferose. Tačiau, šiame straipsnyje koncentruosimės ties verslo pradžia ir lėšų, skirtų jam pradėti, paieškomis. Aptarsime investavimo ir kreditavimo sąvokas, ieškosime skirtumų tarp jų bei bandysime išsiaiškinti, kuri iš šių galimybių patrauklesnė.

Visų pirma, svarbu pabrėžti, kad viena iš svarbiausių pradedančiojo verslininko savybių turėtų būti iniciatyvumas, ieškant reikalingos informacijos ir pakankamas laiko resursų skyrimas, svarstant įvairias atsiveriančias galimybes. Sėkmingi verslininkai pabrėžia, kad jie apie savo verslą galvoja ištisą parą ir nuolat ieško galimybių jam patobulinti, pelnui padidinti. Na, o verslo pradžioje šios pastangos, kaip minėjome, turėtų koncentruotis ties informacijos rinkimu. Domėkitės abejomis galimybėmis: tiek investavimu, tiek kreditavimu. Dabar tai padaryti nesunku, žiniatinklyje pateikiama daugybė informacijos. Pavyzdžiui, greitos paskolos internetu ir jų atsiliepimai plačiai aptariami svetainėje paskoluatsiliepimai.lt.

Investavimo ir kreditavimo sąvokos

Kreditai investavimuiInvestavimas – ilgalaikis kapitalo „įdarbinimas“, investuojant lėšas į tam tikrus projektus, kurie yra sukurti su tikimybe ateityje atnešti ilgalaikį pelną. Tai galimybė investuotas lėšas paversti finansiniais aktyvais. Kreditavimas suprantamas, kaip piniginių lėšų perleidimas fiziniam ar juridiniam asmeniui, su sąlyga, kad kredito gavėjas privalės jas grąžinti iki numatyto termino, sumokėdamas ne tik paskolintą sumą, bet ir sutartus procentus, atlikdamas kasmėnesines įmokas. Tiek investavimas, tiek kreditavimas yra naudojami kaip instrumentai gauti finansinei naudai, su tikslu suteikti būtiną finansinę paramą, mainais gaunant iš kredito gavėjo sutartus procentus (kreditavimas) ar investuoti pinigus į tam tikrą verslą (investavimas), tikintis sulaukti „įdarbintų“ piniginių resursų atsipirkimo.

Kreditavimo ir investavimo skirtumai

Kaip kreditavimas, taip ir investavimas, yra neatsiejamai susieti su ekonomine veikla ir, nežiūrint į tai, kad, iš pirmo žvilgsnio, šių dviejų sąvokų skirtumai ir panašumai – daugeliui aiškūs, vis dėlto, dažnai kyla klausimų, kada kurį geriau rinktis. Tikslų atsakymą pateikti sudėtinga. Jo privalu ieškoti pačiam verslininkui, gilinantis į investavimo ir kreditavimo skirtumus:

– kreditą verslininkas įpareigotas grąžinti, o suradęs investuotojus, jų investuotų lėšų grąžinti neturės;

– paėmus kreditą, skirtingai, nei susiradus verslą remti sutinkančius investuotojus, reikės mokėti procentus, kitus mokesčius;

– tačiau, investavimas, skirtingai, nei kreditavimas, įpareigoja suteikti galimybę investuotojui pretenduoti į dalį jo paremto verslo pelno. Tuo tarpu, kreditorius į Jūsų verslo atnešamą pelno dalį nepretenduoja;

– skirtingai, nei kreditorius, investuotojas, taip pat, siekia tapti Jūsų verslo dalininku;

– akivaizdu, kad investuotojas, sutikdamas remti Jūsų verslą, ateityje darys Jums kur kas didesnę įtaką, dalyvaus priimant Jūsų verslui svarbius sprendimus, žinoma, įtakos lygis priklausys nuo investuotos sumos ir kitų Jūsų sutarties sąlygų;

– bankroto atveju, visų pirma, padengiami įsipareigojimai kreditoriams, vėliau – investuotojams.

Kokie yra investavimo ir kreditavimo privalumai ir trūkumai?

Taigi, investavimo privalumai: kasmėnesinių įmokų nebuvimas, tačiau šį privalumą atsveria Jūsų įsipareigojimai dalintis verslo atnešamu pelnu su investuotoju. Kita vertus, gali būti, kad patraukti investuotojo dėmesį bus kur kas lengviau, turint perspektyvią verslo idėją, nei gauti paskolą verslui. Tuo pačiu, investicijų gavimo užstatu tampa pats Jūsų verslo projektas, o ne asmeniniai resursai. Tačiau tai, kartu ir trūkumas – Jūs niekada nebūsite vieninteliu verslo savininku, o Jūsų sprendimus privalės palaiminti investuotojas. Tad reikėtų didesnį dėmesį skirti galimybei gauti paskolą.

Palikite atsiliepimą